تامین، نصب و راه اندازی قطعات توربین (پره متحرک ردیف ۱ و ۲ ) نیروگاه گازی خلیج فارس

شماره:OTPGC-00-114

تامین، نصب و راه اندازی قطعات توربین (پره متحرک ردیف ۱ و ۲ ) نیروگاه گازی خلیج فارس

مهلت خرید اسناد: 1402/11/18

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

مبلغ ضمانتنامه: 25،000،000،000 ریال

مهلت ارسال پاکت: 1402/11/29

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت خلیج فارس