دسته بندی معاملات استعلام

ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور
 • اسفند ۱۶ ۱۴۰۲
 • Editor1

ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور

...

ادامه مطلب
تعمیر سیستم راه انداز SSD
 • دی ۱۰ ۱۴۰۲
 • Editor1

تعمیر سیستم راه انداز SSD

...

ادامه مطلب
تست دینامیکی گاورنر و سیستم تحریک یک واحد نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۲۳ ۱۴۰۲
 • pgpgm

تست دینامیکی گاورنر و سیستم تحریک یک واحد نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
مایع شستشوی پره کمپرسور
 • اسفند ۲۷ ۱۴۰۱
 • pgpgm

مایع شستشوی پره کمپرسور

...

ادامه مطلب
مایع سود سوز آور ۴۰ تا ۴۵ درصد
 • اسفند ۲۷ ۱۴۰۱
 • pgpgm

مایع سود سوز آور ۴۰ تا ۴۵ درصد

...

ادامه مطلب
مایع اسید کلریدریک ۳۰ تا ۳۷ درصد
 • اسفند ۲۷ ۱۴۰۱
 • pgpgm

مایع اسید کلریدریک ۳۰ تا ۳۷ درصد

...

ادامه مطلب
قطعات نصبی توربین و اتاق احتراق
 • دی ۲۸ ۱۴۰۱
 • pgpgm

قطعات نصبی توربین و اتاق احتراق

...

ادامه مطلب