تقدیر

از فرمانده پایگاه بسیج نیروگاه گازی خلیج فارس تقدیر شد
  • اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۱
  • editor

از فرمانده پایگاه بسیج نیروگاه گازی خلیج فارس تقدیر شد

با حضور تعدادی از مسئواین و مدیران ارشد استانی از مهدی عارفه فرمانده پایگاه بسیج نیروگاه گازی خلیج فارس تقدیر بعمل آمد. به گزارش ...

ادامه مطلب