معرفی شرکت

قرارداد طرح نيروگاه گازي هرمزگان در تاريخ ۸۱/۳/۲۹ فیمابين سازمان توسعه برق ايران، به عنوان كارفرما و شركت مپنا به عنوان پيمانكار اصلي و بصورت كليد در دست منعقد شد. مشاور پروژه شركت مشانير و پيمانكارتأمين تجهيزات اصلي شركت آلستوم سوئيس انتخاب شد. تأمين ساير تجهيزات و عمليات بر اساس استراتژي اجرا پروژه كه در واقع استفاده از دانش فني و توان بالاي صنعت كشور مي باشد به پيمانكاران داخلي واگذار گرديد.
شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس نیز به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره ۹۹۳۲ مورخ ۸۷/۴/۱۱ در اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس به ثبت رسیده است. فعالیت شرکت از ۸۷/۷/۱ شروع شده و اساسنامه آن تحت شماره ۱۸۲۳۴۴/ت ۳۵۹۶۰ ه مورخ ۸۶/۱۱/۱۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است.

9 copy

در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴، که بر اساس آن و به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق، به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده شده برای هر یک از نیروگاه هایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و آن را از طریق مزایده واگذار نماید. در اجرای ماده مذکور و حسب مصوبه مورخ ۸۷/۰۵/۰۸ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توانیر، قرارداد واگذاری نیروگاه خلیج فارس به شماره ۲۱۲۶-۸۸-ت مورخ ۸۷/۱۱/۰۸ فیمابین شرکت توانیر و شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس منعقد و کلیه اموال منقول و غیرمنقول واقع در نیروگاه شامل زمین، ساختمان، تاسیسات، تجهیزات و موجودی انبار (قطعات و لوازم یدکی)، حقوق معنوی و سایر اموال واقع در خارج از نیروگاه، به شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس واگذار شده است.


براساس ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق بند ۲ مصوبه هیات عالی واگذاری مورخ ۸۷/۰۵/۰۷ در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه به دلیل طولانی بودن روند فرآیند پذیرش بورس، با واگذاری این شرکت به روش مزایده تا پایان سال ۱۳۸۷ موافقت شده و طبق نامه شماره ۸۷/۲/۸۸ مورخ ۸۸/۰۱/۱۶ سازمان خصوصی سازی این مهلت تا پایان سال ۱۳۸۸ تمدید گردید. متعاقبا طبق بند ۸ تصویب نامه شماره ۲۲۵ مورخ ۹۰/۱۲/۱۳ هیات عالی واگذاری (به شرح ذیل) در اجرای مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ مورخ ۸۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران سهام شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردیده است.

نیروگاه گازی خلیج فارس

پیرو مصوب هیات عالی واگذاری و تصویب انتقال سهام شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس به سازمان تامین اجتماعی اساسنامه آن شرکت توسط سازمان خصوصی سازی اصلاح و پس از گذشت ۴ سال قرارداد واگذاری به شماره ۲۵۵۶۷ مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ فیمابین سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر واگذاری شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس تحویل سازمان تامین اجتماعی گردیده است. لازم به ذکر است تا تاریخ ۹۵/۰۷/۲۷ شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس توسط شرکت توانیر، و از آن تاریخ تا تاریخ واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۵/۰۷/۲۷ شرکت توانیر و انتقال سهام آن شرکت به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توسط این شرکت اداره شده است.

شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس در تاریخ ۹۸/۰۳/۰۵ توسط سازمان تامین اجتماعی تحویل گرفته شد و از آن تاریخ به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه “هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تامین” قرار گرفت

ماموریت و چشم انداز ها