دسته بندی معاملات استعلام

ترانس اندازه گیری جریان ۱ به ۲۵۰۰ آمپر
 • مهر ۴ ۱۴۰۰
 • editor1

ترانس اندازه گیری جریان ۱ به ۲۵۰۰ آمپر

...

ادامه مطلب
اورينگ بال ولو ۸ اينچ اسکيد گاز
 • مهر ۴ ۱۴۰۰
 • editor1

اورينگ بال ولو ۸ اينچ اسکيد گاز

...

ادامه مطلب
الکتروموتور سه فاز TYPE: 4F 38/200.521 IP:55 TB:12.8NM CL,F 40C CTP :160 UB180V  STAHL
 • مهر ۴ ۱۴۰۰
 • editor1

الکتروموتور سه فاز TYPE: 4F 38/200.521 IP:55 TB:12.8NM CL,F 40C CTP :160 UB180V STAHL

...

ادامه مطلب
پمپ تخلیه بشکه ای پمپ بهلول مخصوص تخلیه سود و اسید
 • مهر ۴ ۱۴۰۰
 • editor1

پمپ تخلیه بشکه ای پمپ بهلول مخصوص تخلیه سود و اسید

...

ادامه مطلب
ترانسفورماتور T004 و کارت Front panel PWD
 • مهر ۴ ۱۴۰۰
 • editor1

ترانسفورماتور T004 و کارت Front panel PWD

...

ادامه مطلب