دسته بندی معاملات مناقصه

خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس
 • شهریور ۲۸ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس
 • شهریور ۸ ۱۴۰۰
 • editor1

تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید Gas Detection نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید Gas Detection نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید ۱۲عدد منبع تغذیه اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید ۱۲عدد منبع تغذیه اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تعمیر ۲۲عدد ولو اسکید گاز نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

تعمیر ۲۲عدد ولو اسکید گاز نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید دو عدد نمایشگر SSD نیروگاه خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید دو عدد نمایشگر SSD نیروگاه خلیج فارس

...

ادامه مطلب