دسته بندی معاملات مناقصه

خرید gas detection نیروگاه گازی خلیج فارس
  • اردیبهشت ۲۸ ۱۴۰۱
  • pgpgm

خرید gas detection نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور نیروگاه گازی خلیج فارس
  • اردیبهشت ۲۸ ۱۴۰۱
  • pgpgm

خرید ایزوله حرارتی نسوز مجموعه توربین و کمپرسور نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات نیروگاه گازی خلیج فارس
  • اردیبهشت ۲۸ ۱۴۰۱
  • pgpgm

بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
لایروبی مخزن گازوییل B و مخزن Unloading
  • اردیبهشت ۱۹ ۱۴۰۱
  • pgpgm

لایروبی مخزن گازوییل B و مخزن Unloading

...

ادامه مطلب
تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI نیروگاه گازی خلیج فارس
  • اردیبهشت ۶ ۱۴۰۱
  • pgpgm

تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد سخت افزار سیستم HMI نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب