تحویل واحد به شبکه برق کشور

پایان تعمیرات اساسی واحد GT21 نیروگاه گازی خلیج فارس و تحویل واحد به شبکه برق کشور
  • فروردین ۲۳ ۱۴۰۱
  • editor

پایان تعمیرات اساسی واحد GT21 نیروگاه گازی خلیج فارس و تحویل واحد به شبکه برق کشور

تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه گازی خلیج فارس با اتکا بر نیروهای متخصص داخلی با کسب سریعترین رکورد زمانی پایان پذیرفت  واحد یاد شده ...

ادامه مطلب