لوح تقدیر

از کارگران نمونه نیروگاه خلیج فارس تقدیر شد
  • اردیبهشت ۲۴ ۱۴۰۱
  • editor

از کارگران نمونه نیروگاه خلیج فارس تقدیر شد

در هفته کار و کارگر از 24 نفر از کارگران نمونه نیروگاه گازی خلیج فارس تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت تولید  نیروی ...

ادامه مطلب
از فرمانده پایگاه بسیج نیروگاه گازی خلیج فارس تقدیر شد
  • اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۱
  • editor

از فرمانده پایگاه بسیج نیروگاه گازی خلیج فارس تقدیر شد

با حضور تعدادی از مسئواین و مدیران ارشد استانی از مهدی عارفه فرمانده پایگاه بسیج نیروگاه گازی خلیج فارس تقدیر بعمل آمد. به گزارش ...

ادامه مطلب