بازدید مدیر کل استاندارد هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس

بازدید مدیر کل استاندارد هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس

بازدید مدیر کل استاندارد هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس

  • ۰۶ بهمن
  • 0
  • otpgcadmin

عیسی باقرزاده همایی، مدیر کل اداره استاندارد استان هرمزگان، در روز شنبه ۵ بهمن ۹۸ از نیروگاه گازی خلیح فارس بازدید بعمل اوردند. مدیر کل استاندارد هرمزگان ضمن بررسی شرایط استاندارد در نیروگاه و رضایت از استاندارد های زیست محیطی و فنی در حال اجرا  نیروگاه گازی خلیج فارس از نقاط مختلف نیروگاه بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با شرایط و پروسه تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس آشنا شدند.

    ارسال نظر

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    17 + 14 =