دسته بندی معاملات بایگانی مناقصه

تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز
 • اردیبهشت ۶ ۱۴۰۱
 • editor1

تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز

...

ادامه مطلب
تجدید مناقصه روغن ایرانول HBX PLUS
 • اردیبهشت ۶ ۱۴۰۱
 • editor1

تجدید مناقصه روغن ایرانول HBX PLUS

...

ادامه مطلب
تمدید مهلت تسلیم پاکات – تامین دو ست کامل پره های کمپرسور به همراه ملحقات مربوط به توربین GT13E2 نیروگاه گازی خلیج فارس
 • فروردین ۱۷ ۱۴۰۱
 • editor1

تمدید مهلت تسلیم پاکات – تامین دو ست کامل پره های کمپرسور به همراه ملحقات مربوط به توربین GT13E2 نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس
 • شهریور ۲۸ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس
 • شهریور ۸ ۱۴۰۰
 • editor1

تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید Gas Detection نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید Gas Detection نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید ۱۲عدد منبع تغذیه اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید ۱۲عدد منبع تغذیه اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تعمیر ۲۲عدد ولو اسکید گاز نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

تعمیر ۲۲عدد ولو اسکید گاز نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید دو عدد نمایشگر SSD نیروگاه خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • editor1

خرید دو عدد نمایشگر SSD نیروگاه خلیج فارس

...

ادامه مطلب
طراحی، تامین و نصب یک دستگاه راهبند ضد انتحاری نیروگاه گازی خلیج فارس
 • تیر ۱۲ ۱۴۰۰
 • editor1

طراحی، تامین و نصب یک دستگاه راهبند ضد انتحاری نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب