دسته بندی معاملات بایگانی مناقصه

مناقصه تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
 • بهمن ۱۹ ۱۴۰۱
 • pgpgm

مناقصه تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

...

ادامه مطلب
مناقصه تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
 • بهمن ۴ ۱۴۰۱
 • pgpgm

مناقصه تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز
 • اردیبهشت ۶ ۱۴۰۱
 • pgpgm

تجدید مناقصه خرید ایزوله حرارتی نسوز

...

ادامه مطلب
تجدید مناقصه روغن ایرانول HBX PLUS
 • اردیبهشت ۶ ۱۴۰۱
 • pgpgm

تجدید مناقصه روغن ایرانول HBX PLUS

...

ادامه مطلب
تمدید مهلت تسلیم پاکات – تامین دو ست کامل پره های کمپرسور به همراه ملحقات مربوط به توربین GT13E2 نیروگاه گازی خلیج فارس
 • فروردین ۱۷ ۱۴۰۱
 • pgpgm

تمدید مهلت تسلیم پاکات – تامین دو ست کامل پره های کمپرسور به همراه ملحقات مربوط به توربین GT13E2 نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس
 • شهریور ۲۸ ۱۴۰۰
 • pgpgm

خرید ۲۵۰۰ عدد فیلتر هوای Air Intake نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس
 • شهریور ۸ ۱۴۰۰
 • pgpgm

تامین و بازسازی قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی GT13E2 نیروگاه خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید Gas Detection نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • pgpgm

خرید Gas Detection نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
خرید ۱۲عدد منبع تغذیه اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • pgpgm

خرید ۱۲عدد منبع تغذیه اگاترول نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب
تعمیر ۲۲عدد ولو اسکید گاز نیروگاه گازی خلیج فارس
 • مرداد ۱۶ ۱۴۰۰
 • pgpgm

تعمیر ۲۲عدد ولو اسکید گاز نیروگاه گازی خلیج فارس

...

ادامه مطلب